Анализ на "Ще бъдеш в бяло"


Стихотворението е част от интимната лирика на Яворов, посветена на Мина. То показва платоническата любов, която той изпитва към нея, както и как любовта е способна да промени човека, да го окрили, да го дари с надежда и мечти. Любимата пък е представена като божество, нейните черти не са обрисувани в точност. Сравнена е с светлини и лъчи,  Тя със своята красота и нежност променя живота на лир. Аз коренно. Той вече няма мрачни мисли, а се отдава на живота. Любимата е като слънце, от което бликат лъчи, а лир. Говорител ги „изпива”. Те са като цяр за неговата наранена, изстрадала душа. Те ще го излекуват от мъките и душевните терзания. Вярва, че любимата е способна поне за миг да го отвлече от реалността и страданията. Употребата на бъдещето време тук не е случайна. Това говори за все още неизпълнени копнежи и мечти, но че в бъдеще ще се изпълнят. ПОетът мечтае за любов, която ще го спаси, ще осмисли живота му и ще бъде като ново начало за него. Любимата освен като божествено създание, може да бъде разгледана и като божи пратеник, дошъл в точния момент, за да избави лирическия аз от бездната,в която е пропаднал. Цветовете също не са случайни. Тавтологията „ще бъдеш в бяло” и „бяло облекло” подчертават белия цвят, символ на божественото и на надеждата. Маслинената клонка също е библейски символ, също символ на новото начало и надеждата.
Преди любимата лирическият говорител се е намирал в пропаст. Той е разкъсван от противоречия. Душата на поета е изстрадала и изтерзана. Символ за това е реторичният въпрос: „ венъж ли съм се спъвал в съсипни,/ залутан из среднощни тъмнини?”.След като тя го дарява с любов и надежда, той се бори да запази тази новородена надежда, че животът може да бъде светъл. Ще създаде един нов свят, един храм, едно убежище, което ще бъде само за тях двамата.  По този начин ще запази всичко, за което е бленувал. След нейната поява в живота ще настъпи промяна към по-добро и ще бъде въведена хармония и спокойствие, за които той отчаяно копнее „искам мир” и инверсията „ невярна тревожна”.